Sebastian Kitzberger
Sebastian Kitzberger absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí. Po jejím dokončení vystudoval pražskou UMPRUM v Atelieru Skla pod vedením Ronyho Plesla. Sebastiánův rukopis je specifický – do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností. Nejvýraznějším prvkem práce tohoto výtvarníka je dokonale řemeslně zvládnuté dekorativní broušení. Neobvyklost jeho práce přispěla i k několika významným oceněním ať už k vítězství v Junior Glass Match Sanssouci 2011, nebo ocení Talent Card v rámci Designbloku 2014.
Produkty designéra
(
)