Mila Zila
Tvorba slovenské designérky Ludmily Žilkové, pracující pod pseudonymem MILA ZILA, vychází z přirozené potřeby zkoumat nové možnosti materiálů a jejich propojení s každodenním životem, jež nás obklopuje. Ve své práci se snaží aplikovat individuální a zároveň abstraktní zkušenosti jako jsou emoce, lidské chování, každodenní situace a hodnoty. Taktéž si pohrává se zákony fyziky, které se odrážejí ve výsledné podobě skleněných objektů.
Produkty designéra
(
)