David Valner
Sklářský výtvarník David Valner má zkušenosti nejen s designem skla,ale i se sochařstvím, výtvarním uměním a interaktivními médii. V centru jeho současného přístupu ke sklu stojí respekt k materiálu jako původně volné a tekuté hmotě. Nekonečně inspirován přírodou vytváří kolekce předmětů, v nichž je každý předmět originálem a vady jsou přijímány jako hluboce smysluplné a inspirativní svědectví o řemeslné sklářské výrobě na rozdíl od sériové výroby.
Produkty designéra
(
)